ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

จุดตรวจวัดการคุณภาพอากาศ

บลูเทค 28 มีนาคม 2566, 11:20

คำแนะนำ PM 2.5 ปัจจุบัน

คุณภาพอากาศดีมาก เหมาะสำหรับกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยว

PM 2.5

17.20

ug/m3

อุณหภูมิ

32.13

°C

เทศบาลตำบลบางวัว 28 มีนาคม 2566, 11:20

คำแนะนำ PM 2.5 ปัจจุบัน

คุณภาพอากาศดีมาก เหมาะสำหรับกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยว

PM 2.5

18.05

ug/m3

อุณหภูมิ

31.69

°C

ที่ว่าการอำเภอบางปะกง 28 มีนาคม 2566, 11:20

คำแนะนำ PM 2.5 ปัจจุบัน

คุณภาพอากาศดีมาก เหมาะสำหรับกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยว

PM 2.5

17.43

ug/m3

อุณหภูมิ

30.96

°C

สวนสุขภาพ หมู่ 4 (อยู่ระหว่างการติดตั้ง) 10 มีนาคม 2566, 00:10

PM 2.5

N/A

ug/m3

อุณหภูมิ

N/A

°C


จุดตรวจวัดการคุณภาพน้ำ

ท่าข้าม 28 มี.ค. 2566, 11:20

กรด-ด่าง

-999,999.00

pH

ออกซิเจนในน้ำ

-999,999.00

mg/l

ที่ว่าการอำเภอบางปะกง 28 มี.ค. 2566, 11:20

กรด-ด่าง

7.30

pH

ออกซิเจนในน้ำ

0.80

mg/l

คลองพานทอง 28 มี.ค. 2566, 11:20

กรด-ด่าง

7.30

pH

ออกซิเจนในน้ำ

N/A

mg/l

ดีมาก
ดี
ปานกลาง
เริ่มมีผลกระทบ
มีผลกระทบ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
เริ่มมีผลกระทบ
มีผลกระทบ