คุณภาพอากาศ : นิคมอุตสาหกรรมบลูเทคซิตี้
จำนวนค่าที่ตรวจวัด
16 ค่า
ค่าเฉลี่ย PM2.5 (24 ชั่วโมง)
11.11 ug/m³
ค่าเฉลี่ย PM10 (24 ชั่วโมง)
26.87 ug/m³
อุณหภูมิเฉลี่ย (24 ชั่วโมง)
27.30 ug/m³
PM2.5 ต่ำสุด
0.00 ug/m³
PM2.5 สูงสุด
352.90 ug/m³
PM10 ต่ำสุด
0.00 ug/m³
PM10 สูงสุด
1,178.56 ug/m³

26 พฤษภาคม 2567, 08:50

คำแนะนำ PM 2.5 ปัจจุบัน

คุณภาพอากาศดีมาก เหมาะสำหรับกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยว

PM 2.5 10.51 ug/m3

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน

PM 10 31.57 ug/m3

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน

TSP 31.71 ug/m3

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน

Temp 30.25 °C

อุณหภูมิ

RH 70.49 %

ความชื้น

O3 13.29 ppb

โอโซน

CO 0.70 ppm

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์

NO2 11.21 ppb

ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์

NO 13.84 ppb

ไนตริกออกไซด์

NOx 25.05 ppb

ออกไซด์ของไนโตรเจน

SO2 1.54 ppb

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์

BP 756.57 mmHg

ความดันบรรยากาศ

Solar 564.35 W/m2

ปริมาณรังสีจากดวงอาทิตย์

Rain 0.00 mm

ปริมาณน้ำฝน

กราฟแสดงสถิติ คุณภาพอากาศ (PM 2.5)

ดีมาก
ดี
ปานกลาง
เริ่มมีผลกระทบ
มีผลกระทบ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
เริ่มมีผลกระทบ
มีผลกระทบ