คุณภาพอากาศ : สำนักงานเทศบาลตำบลบางวัว
จำนวนค่าที่ตรวจวัด
1 ค่า
ค่าเฉลี่ย PM2.5 (24 ชั่วโมง)
14.88 ug/m³
PM2.5 ต่ำสุด
1.00 ug/m³
PM2.5 สูงสุด
302.04 ug/m³

26 พฤษภาคม 2567, 10:20

คำแนะนำ PM 2.5 ปัจจุบัน

คุณภาพอากาศดีมาก เหมาะสำหรับกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยว

PM 2.5 10.93 ug/m3

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน

กราฟแสดงสถิติ คุณภาพอากาศ (PM 2.5)

ดีมาก
ดี
ปานกลาง
เริ่มมีผลกระทบ
มีผลกระทบ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
เริ่มมีผลกระทบ
มีผลกระทบ