ที่ว่าการอำเภอบางปะกง
จำนวนค่าที่ตรวจวัด
4 ค่า
ค่าเฉลี่ย PM2.5 (24 ชั่วโมง)
17.13 ug/m³
ค่าเฉลี่ย PM10 (24 ชั่วโมง)
30.35 ug/m³
อุณหภูมิเฉลี่ย (24 ชั่วโมง)
29.07 ug/m³
PM2.5 ต่ำสุด
1.00 ug/m³
PM2.5 สูงสุด
166.89 ug/m³
PM10 ต่ำสุด
1.00 ug/m³
PM10 สูงสุด
320.75 ug/m³

29 พฤษภาคม 2566, 07:00

คำแนะนำ PM 2.5 ปัจจุบัน

คุณภาพอากาศดีมาก เหมาะสำหรับกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยว

PM 2.5 16.73 ug/m3

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน

PM 10 31.33 ug/m3

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน

TSP 39.76 ug/m3

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน

Temp 27.63 °C

อุณหภูมิ

กราฟแสดงสถิติ คุณภาพอากาศ (PM 2.5)

ดีมาก
ดี
ปานกลาง
เริ่มมีผลกระทบ
มีผลกระทบ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
เริ่มมีผลกระทบ
มีผลกระทบ