คุณภาพอากาศ : สำนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าม
จำนวนค่าที่ตรวจวัด
2 ค่า
ค่าเฉลี่ย PM2.5 (24 ชั่วโมง)
17.86 ug/m³
ค่าเฉลี่ย PM10 (24 ชั่วโมง)
28.63 ug/m³
PM2.5 ต่ำสุด
0.91 ug/m³
PM2.5 สูงสุด
399.44 ug/m³
PM10 ต่ำสุด
2.68 ug/m³
PM10 สูงสุด
679.47 ug/m³

16 เมษายน 2567, 13:30

คำแนะนำ PM 2.5 ปัจจุบัน

คุณภาพอากาศดีมาก เหมาะสำหรับกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยว

PM 2.5 12.84 ug/m3

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน

PM 10 21.67 ug/m3

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน

กราฟแสดงสถิติ คุณภาพอากาศ (PM 2.5)

ดีมาก
ดี
ปานกลาง
เริ่มมีผลกระทบ
มีผลกระทบ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
เริ่มมีผลกระทบ
มีผลกระทบ